Televizyon neşriyatı başlıyor (1939) - Tarihî bir hadise

uçurcu

New member
Televizyon neşriyatı başlıyor
Sınalgı_neşriyatı_başlıyor.png
Amerikalılar 250 liraya satılmak üzere en ucuz televizyon makinesini yaptılar 30 nisanda açılacak olan Nevyok sergisiyle beraber Amerika da muntazam televizyon neşriyatı da başlayacaktır. H. C. A. (Amerikan radyo birliği) idaresi uzun müddettenberi yaptığı tecrübeleri tamamlamış... faaliyete geçecek olan televizyon tesisatını hazırlamıştır. Bu cihetten Amerika en ucuz televizyon makinesini yapmış oluyor. Amerikan radyo birliği gittikçe daha ucuz televizyon makinesi çıkarmaya çalışacaktır. Esasen bugünkü
 
Üst